Uitgeverij Scriptio is gespecialiseerd in uitgaven op het gebied van kunst, literatuur, filosofie en geschiedenis.
De Scriptiereeks publiceert masterscripties meestal met cum laude resultaat over bovengenoemde onderwerpen.
Incidenteel worden titels uitgegeven buiten de hoofdaandachtsgebieden, zoals Leifruit voor Beginners, Geest van het Regenwoud en Leiderschap met vallen en opstaan.