Breitner en Parijs

George Hendrik Breitner (1857-1923) verbleef in 1884 een half jaar in Parijs. In Parijs volgde hij gedurende een korte tijd lessen op het atelier van Cormon. In Parijs begon Breitner met het schilderen van onderwerpen als paarden, karren en afbraken. Hier maakte hij het bekende schilderij ‘Het witte paard van Montmartre’. Terug in Den Haag zou hij deze onderwerpen die hij in Parijs vond niet meer schilderen. Later in Amsterdam vindt men deze thema’s weer terug in zijn schilderijen. In Parijs zou hij al geproefd hebben aan een stad en een cultuur en daarbij de onderwerpen hebben gevonden welke hij in Amsterdam volledig uitwerkte.

‘Maar ook voor hem die Parijs op latere leeftijd voor het eerst betreedt, gebeurt er iets ongewoons in zijn leven. Er worden vervuld van zijn meest onbewuste levenswenschen, er gaat voor de mensch van leeftijd een licht op, een licht waarin hij de droomgestalten van zijn leven tot meer tastbare vastere vormen ziet verwezenlijkt. Want die stad heeft onze moderne cultuur geschapen en de bewegingen van het leven in de meeste landen een reflex van die, welke in Frankrijks hoofdstad een aanvang nemen.’

De schilder George Breitner (1857-1923) heeft voor korte tijd de stad Parijs bezocht. Wat bracht hem ertoe hier heen te gaan? Wat heeft de schilder in deze stad ondernomen en wat voor kunstwerken zijn er uit deze periode voortgekomen? En tenslotte, wat voor invloed heeft deze tijd op zijn werk gehad?

Allereerst is nu de vraag waarom Nederlandse schilders uit de tweede helft van de negentiende eeuw überhaupt een bezoek aan Parijs brachten. Welke voorbeelden zijn er bekend van schilders die naar Parijs gingen?

Parijs werd vanaf ongeveer 1860 door kunstenaars over de hele wereld beschouwd als het onvermijdelijke centrum van de vernieuwing. Dit ten gevolge van het feit dat er in de tweede helft van de negentiende eeuw naar Frans voorbeeld gestreefd werd naar een realistischere voorstelling van de natuur. Globaal gezien kunnen de buitenlandse kunstenaars die zich langdurig in Parijs vestigden in twee groepen worden ingedeeld. Ten eerste zij die voor een officiële naar Franse en internationale maatstaven degelijke opleiding kwamen. Ten tweede zij die met een vrijere instelling het artistieke klimaat kwamen opsnuiven en zich kortere of langere tijd in Parijs probeerden te handhaven. Vaak was het verblijf in Parijs en omgeving meer een gelegenheid om iets van de cultuur op te snuiven die hier heerste.

Over de auteur:
Jacobine Wieringa (1980) is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in de richting Moderne Kunst.

Auteur: Jacobine Wieringa
Uitvoering: Pocket
ISBN: 90-8773-004-7
Prijs: € 22,50
Uitgeverij: Scriptio

Bestellen via Bol.com

2017-03-27T11:07:12+00:00