Filosofie

Goede punten van Geert Grote

De goede punten van Geert Grote zijn nooit eerder in boekvorm voor een groot lezerspubliek toegankelijk gemaakt. In deze hertaling kan zonder voorkennis of een historische achtergrond kennis gemaakt worden met het gedachtengoed van Geert Grote. Het boekje ambieert echter meer dan louter kennisoverdracht. Het wil aansluiten bij de traditie van de Moderne Devotie [...]

Goede punten van Geert Grote2017-03-27T11:01:41+01:00

De 3 leefregels van Spinoza

Het Vertoog over de verbetering van het verstand, met daarin de 3 leefregels, kan worden gezien als een programmaboekje voor Spinoza’s filosofie, waarin het vóór alles gaat om een methode te ontwikkelen het verstand gezond te maken en te houden. En wat is er nu belangrijker dan een gezond verstand? Alle inspanning moet daarom [...]

De 3 leefregels van Spinoza2017-03-27T11:02:11+01:00

Het geniedenken van Nietzsche en Schopenhauer

Wat is de betekenis en de reikwijdte van het begrip genialiteit in het vroegste werk van Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)? In dit onderzoek wordt in de eerste plaats de historische context van Nietzsches zogeheten “geniedenken” geschetst. Zijn geniedenken was niet slechts gebaseerd op dat van zijn leermeester Arthur Schopenhauer (1788-1860), maar vooral ook op [...]

Het geniedenken van Nietzsche en Schopenhauer2017-03-27T11:11:45+01:00