Geschiedenis

Goede punten van Geert Grote

De goede punten van Geert Grote zijn nooit eerder in boekvorm voor een groot lezerspubliek toegankelijk gemaakt. In deze hertaling kan zonder voorkennis of een historische achtergrond kennis gemaakt worden met het gedachtengoed van Geert Grote. Het boekje ambieert echter meer dan louter kennisoverdracht. Het wil aansluiten bij de traditie van de Moderne Devotie [...]

Goede punten van Geert Grote2017-03-27T11:01:41+01:00

Johan de Witt en Coenraad van Beuningen

Het gebied rond de Oostzee met de aangrenzende Scandinavische landen, de Baltische staten, Rusland en Polen, lijkt tegenwoordig minder belangrijk voor Nederland en de Nederlandse economie. In de 17e eeuw was de verbinding met Noord-Europa echter van vitaal belang voor de Republiek der Nederlanden. In de loop van de 16e en 17e eeuw ontwikkelde [...]

Johan de Witt en Coenraad van Beuningen2017-03-27T11:19:13+01:00

Het sportieve leven van de Romeinen

Sport in de Oudheid staat voor velen gelijk aan de Olympische Spelen uit de klassieke periode (vijfde en vierde eeuw v. Chr.), de tijd waarin de burgers uit de Griekse stadstaten elkaar op sportief gebied bestreden. Moderne historici hebben dit beeld lange tijd gekoesterd en daardoor een onjuist beeld geschetst van de ontwikkelingen in [...]

Het sportieve leven van de Romeinen2017-03-27T11:08:55+01:00

Het broer-zuster huwelijk in Grieks-Romeins Egypte

De band tussen een ouder en kind of tussen broers en zusters onderling kan erg sterk zijn. Familie relaties, zoals neef-nicht huwelijken zijn formeel geaccepteerd. Soms overschrijden deze banden de grenzen van de door de maatschappij vastgestelde normen en waarden. In vele culturen zijn dergelijke praktijken taboe en “not done”. Historische gevallen die dergelijke [...]

Het broer-zuster huwelijk in Grieks-Romeins Egypte2017-03-27T11:33:21+01:00

Rome aan tafel: ideaal en praktijk van het Romeinse diner

“Niets draagt méér bij aan een gelukkig leven dan de gezamenlijke maaltijd” (Cicero). Gezamenlijke maaltijden hadden een belangrijke functie in het sociale netwerk van de Romeinse elite. Deze maaltijd werd vaak een convivium genoemd, letterlijk een ‘samen-leving’. In de literatuur wordt het convivium meestal als een ideaalbeeld, de harmonie tussen vriendschap (amicitia), gelijkheid (aequitas) [...]

Rome aan tafel: ideaal en praktijk van het Romeinse diner2017-03-27T11:09:59+01:00

Muziek in de oudheid

Reeds in de oudheid was muziek niet weg te denken uit het dagelijks leven. Op bruiloften, begrafenissen en religieuze ceremonies mocht muziek niet ontbreken. De muzikale voorstellingen in het theater waren erg geliefd, en muziek maken vormde een vast onderdeel van de algemene vorming. Antieke bronnen berichten over het gebruik van muziek om mensen [...]

Muziek in de oudheid2017-03-27T11:55:39+01:00

Eumachia: Livia van Pompeii

In de Romeinse geschiedenis is het zeer ongewoon om de woorden “vrouwen” en “macht” samen in één zin te noemen. Zelfs de meeste wetenschappers waren lang van mening dat vrouwen überhaupt geen publieke rol kònden vervullen binnen de oude Romeinse samenleving. Deze eenzijdige opvatting is in de laatste decennia wetenschappelijk weerlegd, maar toch blijft [...]

Eumachia: Livia van Pompeii2017-03-27T11:18:10+01:00