Nieuw

Leiderschap met vallen en opstaan

Leidinggevenden moeten veel: klanten tevreden houden, processen en procedures en protocollen handhaven, improviseren wanneer de situatie daarom vraagt, grenzen trekken wanneer dat nodig is, teams bij elkaar houden. Ze moeten individuen in hun kracht zetten, functioneringsgesprekken houden en nieuwjaarstoespraken, veranderingen managen, maar ook continuïteit waarborgen, empathisch zijn, of nee: coachend toch maar. Streng optreden [...]

Leiderschap met vallen en opstaan2017-03-27T11:01:11+01:00

Goede punten van Geert Grote

De goede punten van Geert Grote zijn nooit eerder in boekvorm voor een groot lezerspubliek toegankelijk gemaakt. In deze hertaling kan zonder voorkennis of een historische achtergrond kennis gemaakt worden met het gedachtengoed van Geert Grote. Het boekje ambieert echter meer dan louter kennisoverdracht. Het wil aansluiten bij de traditie van de Moderne Devotie [...]

Goede punten van Geert Grote2017-03-27T11:01:41+01:00

De 3 leefregels van Spinoza

Het Vertoog over de verbetering van het verstand, met daarin de 3 leefregels, kan worden gezien als een programmaboekje voor Spinoza’s filosofie, waarin het vóór alles gaat om een methode te ontwikkelen het verstand gezond te maken en te houden. En wat is er nu belangrijker dan een gezond verstand? Alle inspanning moet daarom [...]

De 3 leefregels van Spinoza2017-03-27T11:02:11+01:00

Geest van het regenwoud

De Geest van het Regenwoud beschrijft de gewelddadige en spirituele levensgeschiedenis van de Janomame sjamaan Oerwoudman. Er is veel over de Janomame-indianen geschreven, maar het unieke van dit boek is dat Oerwoudman zijn verhaal zelf vertelt. Zijn verhalen zijn met behulp van een tolk door de auteur van dit boek vastgelegd. Oerwoudman hoorde tot [...]

Geest van het regenwoud2017-03-27T11:02:42+01:00

Leifruit voor beginners

Jan Freriks, groot promotor van leifruit, en hiervoor in 2013 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, heeft verschillende leifruit-publicaties op zijn naam staan. Deze naslagwerken zijn vooral bedoeld voor de meer ervaren tuinierder met een meer dan gemiddelde interesse voor de fruitteelt. Dit boekje is speciaal bedoeld voor de beginner die gewoon [...]

Leifruit voor beginners2017-06-01T15:11:25+01:00

Dante in de kunst van nu

Dante Alighieri heeft door de eeuwen heen niet alleen schrijvers, maar ook beeldende kunstenaars geïnspireerd. Ter gelegenheid van de viering van het 750-ste geboortejaar van Dante, heeft de culturele vereniging Società Dante Alighieri Comitato di Deventer deze catalogus gerealiseerd van de expositie “Dante in de kunst van nu” in de Bergkerk te Deventer (10 [...]

Dante in de kunst van nu2017-03-27T11:03:48+01:00

Het gezin Van Gogh

Naast de honderden brieven die Vincent van Gogh aan zijn broer Theo heeft geschreven, zijn er ook talrijke brieven van zijn ouders en andere gezinsleden bewaard gebleven. Deze ouderlijke brieven zijn, nog ongepubliceerd, in het Van Gogh Museum te raadplegen. Ze geven naast een interessante inkijk in het dagelijkse leven ook een fascinerend beeld [...]

Het gezin Van Gogh2017-03-27T11:04:31+01:00

Het naakte lichaam in de etsen van Rembrandt

Rembrandt ondervond reeds tijdens zijn leven scherpe kritiek op de manier waarop hij het naakte lichaam afbeeldde. Hij beeldde naakte vrouwen af met smalle schouders, hangende borsten, een hoge taille en een extreem dikke buik. De mannelijke naakten zijn mager en voldeden ook al niet aan de classicistische smaak van dat moment. De kritiek [...]

Het naakte lichaam in de etsen van Rembrandt2017-03-27T11:05:06+01:00

De alledaagse lelijkheid van Caravaggio

Op schilderijen van Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) zijn vaak attributen en gebruiksvoorwerpen afgebeeld die sporen van verval of intensief gebruik vertonen. Appels en peren zijn half rot of hebben insectensteken. Plantenbladeren zijn dor, verlept of verkleurd. Bladmuziek golft, krult of heeft ezelsoren. De vingers van een handschoen zijn losgetornd en hebben gaten. Een [...]

De alledaagse lelijkheid van Caravaggio2017-03-27T11:06:12+01:00

Museumgids

Vraag een willekeurige Nederlander naar de naam van een schilderij en in alle gevallen wordt een schilderij van Rembrandt, Vermeer of Van Gogh genoemd: Nachtwacht, Melkmeisje of Aardappeleters. Namen van schilderijen van andere beroemde Nederlandse schilders, zoals Frans Hals, Jan Steen of Karel Appel zijn vrijwel onbekend. De reden hiervoor is natuurlijk dat Rembrandt, [...]

Museumgids2017-03-27T11:06:41+01:00