Contactinformatie

Contactinformatie 2017-06-20T17:20:57+00:00

Scriptio

Albertus van Leusenweg 47
7425 CD Deventer
Telefoon 06 – 30 36 35 06
Internet: www.scriptio.nl

Contactpersoon

Lotte Steenman
E-mail: klik hier

Redacteur

Berend-Jan Steenman
E-mail: klik hier

Redactie – vormgeving – internet

Martin van Duijn, Cock Koelewijn

Copyright beeldmateriaal

Scriptio probeert steeds de rechten van alle beeldmateriaal te verkrijgen. Rechthebbenden die hier vragen over hebben of desondanks menen aanspraken kunnen maken op deze rechten kunnen zich tot de uitgever wenden.

Manuscripten insturen

Manuscripten kunnen ter beoordeling ingestuurd worden naar dit mailadres, onder vermelding van n.a.w. gegevens en telefoonnummer. Inzenders kunnen binnen één week een reactie tegemoet zien.

Wetenschappelijke Scriptie Reeks

Het wetenschappelijke ‘tekstproces’ is voor veel studenten een pittige intellectuele aangelegenheid met als uiteindelijk hoogtepunt de door de student geproduceerde scriptie. Voor velen is dit echter ook de laatste schrede die op het publicatiepad is gezet. Is dit niet jammer? Er is een degelijke proeve van bekwaamheid afgelegd die geen vervolg krijgt, anders dan tien jaar gedwongen verblijf van de scriptie in de universiteitsbibliotheek of op het faculteitsbureau.

Scriptio publiceert wetenschappelijke scripties met veelal een cum laude resultaat. De onderwerpen zijn interessant voor een groter lezerspubliek en strekken zich uit op de terreinen oudheid, filosofie, geschiedenis en kunst.

E-Scriptio

Maandelijks verschijnt E-scriptio, de informatie nieuwsbrief van uitgeverij Scriptio. Hierin worden opvallende wetenschappelijkheden gepubliceerd. Kopij voor deze nieuwsbrief kan worden ingestuurd naar dit mailadres.