Eumachia: Livia van Pompeii

In de Romeinse geschiedenis is het zeer ongewoon om de woorden “vrouwen” en “macht” samen in één zin te noemen. Zelfs de meeste wetenschappers waren lang van mening dat vrouwen überhaupt geen publieke rol kònden vervullen binnen de oude Romeinse samenleving. Deze eenzijdige opvatting is in de laatste decennia wetenschappelijk weerlegd, maar toch blijft onze kennis over de rol van vrouwen veelal beperkt tot de imperiale familie. Dat is niet vreemd, aangezien de bronnen doorgaans handelen rond het epicentrum van het Romeinse Rijk: Rome. Ook de archeologische en epigrafische bronnen informeren ons grotendeels over de imperiale familie en de Romeinse senatoriale stand. Toch is er ook buiten Rome, en wel in Pompeii, in de goed door lava geconserveerde resten een schat aan bronnen bewaard gebleven van een matrona genaamd Eumachia. Zij leefde ten tijde van de eerste keizerlijke dynastie. Bij het horen van deze naam zullen slechts weinigen een blijk van herkenning geven. Want hoewel er voor onze begrippen buitengewoon veel archeologisch materiaal bewaard is gebleven van deze Eumachia, is er slechts weinig en zeer eenzijdig onderzoek naar gedaan. Deze masterthesis is een korte studie naar de rol die Eumachia heeft vervuld in Pompeii.

Over de auteur
Wendelijn van der Leest (1977) is in 2006 cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, studierichting Oude Geschiedenis. Ze verdiept zich nu via een Research Master verder in het vraagstuk Eumachia en de invloed van vrouwen in de sociale structuur van Pompeii.

Auteur: Wendelijn van der Leest
Uitvoering: Pocket
ISBN: 90-8773-001-2
Prijs: € 19,95
Uitgeverij: Scriptio

Bestellen via Bol.com

2017-03-27T11:18:10+00:00