Het broer-zuster huwelijk in Grieks-Romeins Egypte

De band tussen een ouder en kind of tussen broers en zusters onderling kan erg sterk zijn. Familie relaties, zoals neef-nicht huwelijken zijn formeel geaccepteerd. Soms overschrijden deze banden de grenzen van de door de maatschappij vastgestelde normen en waarden. In vele culturen zijn dergelijke praktijken taboe en “not done”. Historische gevallen die dergelijke relaties bevestigen, zijn schaars, maar we vinden ze terug in o.a. de Griekse mythologie, zoals het beroemde Oedipoes verhaal, of in de Bijbel, zoals het verhaal van Lot en zijn dochters, of Abraham die met zijn halfzuster Sarah was getrouwd. Een bijzondere variant is het broer-zuster huwelijk. Dit huwelijk is een vreemd fenomeen binnen de term incest, want bij seksuele betrekkingen behoeft een huwelijk niet altijd vanzelfsprekend te zijn en zeker niet als een dergelijke relatie zou ontstaan tussen een broer en zuster. Toch komen deze huwelijken voor in de Oudheid. Deze scriptie geeft antwoord op een aantal vragen als: hoe reageerde de Grieks-Romeinse wereld en waar komt dit fenomeen vandaan?

Over de auteur
Rita Hermans (1979) is in 2006 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam aan de Faculteit der Letteren, Master Oudheidkunde Algemene variant. Ze doet nu onderzoek naar de herkomst van het broer-zuster huwelijk in Grieks-Romeins Egypte en de mogelijke alternatieve redenen voor het aangaan van zo’n huwelijk.

Auteur: Rita A.E. Hermans
Uitvoering: Pocket
ISBN: 90-8773-003-9
Prijs: € 19,95
Uitgeverij: Scriptio

Bestellen via Bol.com

2017-03-27T11:33:21+00:00