Johanna van Gogh-Bonger: kunsthandelaar?

Johanna van Gogh-Bonger was de echtgenote van Theo van Gogh, de broer van Vincent van Gogh. Theo bezat een grote kunstverzameling waarin zich ook alle schilderijen en tekeningen van Vincent bevonden, die deze hem in de loop der jaren had gestuurd in ruil voor financiële ondersteuning. Toen Theo in 1891 overleed (een half jaar na Vincents dood), ontfermde Johanna zich over deze bijzondere collectie. Zij beheerde die voor haar toen éénjarige zoon Vincent Willem, erfgenaam van enige honderden schilderijen, tekeningen en brieven van Vincent van Gogh.
Johanna deed er alles aan om het oeuvre van Vincent van Gogh bekend te maken. Zij organiseerde diverse tentoonstellingen, verzorgde de eerste uitgave van Van Goghs brieven en verkocht schilderijen aan kunsthandelaren en verzamelaars. Over het belang van haar werkzaamheden is opvallend weinig gepubliceerd en haar positie in de toenmalige kunstwereld blijft daardoor onderbelicht.
Dit onderzoek gaat in op de vraag of haar rol in de bekendmaking van het werk en het leven van Vincent van Gogh niet is onderschat en hoe professioneel Johanna omging met deze taak. Welke doelstellingen had zij daarbij en handelde zij bij de bekendmaking van het werk van Vincent van Gogh uit commerciële of uit idealistische motieven?

Over de auteur:
Irene Meyjes (1957) studeerde, na het afronden van haar studie modevormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie, in 2005 cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam met als afstudeerrichting Kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd. In haar werkzaamheden als kunsthistorica richt zij zich op zowel archiefonderzoek van kunstenaars en kunstinstellingen, als op beeldhouwkunst van de twintigste eeuw.

Auteur: Irene Meyjes
Uitvoering: Pocket
ISBN: 90-8773-005-5
Prijs: € 22,50
Uitgeverij: Scriptio

Bestellen via Bol.com

2017-03-27T11:07:42+00:00