Leifruit voor beginners

Jan Freriks, groot promotor van leifruit, en hiervoor in 2013 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, heeft verschillende leifruit-publicaties op zijn naam staan. Deze naslagwerken zijn vooral bedoeld voor de meer ervaren tuinierder met een meer dan gemiddelde interesse voor de fruitteelt.

Dit boekje is speciaal bedoeld voor de beginner die gewoon eens een leifruit-boompje in zijn tuin wil uitproberen zonder zich intensief in de specialistische opkweek en onderhoud van ingewikkelde leivormen bezig te moeten houden.

Met dit boek kan iedereen, ook als men geen groene vingers heeft, een leifruitboompje opkweken en snoeien. Jan Freriks geeft een oplossing voor één van de groter struikelblokken in de leifruitteelt: de snoei. Als gekozen wordt voor de in dit boek genoemde rassen en leivormen, dan kan worden volstaan met drie simpel uit te voeren snoei ingrepen per jaar.

In het boek wordt alleen de eenvoudigste leivorm, het snoer behandeld. Hiervan worden 4 uitvoeringen beschreven: staand snoer, horizontaal snoer, dubbel snoer (U-vorm) en boog. Tevens is gekozen voor de meest ‘gemakkelijke” appel- en perenrassen.

Het doel van deze uitgave is om starters in het leifruit een eenvoudige introductie en instructie te geven om snel aan de slag te kunnen. Met de opgedane ervaring kan vervolgens een volgende stap gemaakt worden in het mooie “leifruitvak”.

Titel: Leifruit voor beginners
Auteur: Jan Freriks
ISBN: 978-90-8773-021-5
Pagina’s: 96
Prijs: € 12,50

Bestellen bij Bol.com

2017-06-01T15:11:25+00:00